970

Ribićev sindikat u sedam godina dobio gotovo pet milijuna naših kuna

Ako mislite da sindikate financiraju isključivo njihovih članovi, varate se.

Htjeli ili ne, plaćamo organizaciju koja se bori da njeni članovi dobiju što više našeg novca

Primjerice, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja čije je zaštitno lice najpoznatiji hrvatski sindikalist Vilim Ribić, od 2013. do danas dobio je iz državnog proračuna oko pet milijuna kuna. Vidljivo je to iz podataka Državne riznice, koja objavljuje sve isplate iz proračuna.

Porezni obveznici tako su dovedeni u situaciju da, htjeli ili ne, financiraju organizaciju koja se bori da njeni članovi dobiju što više novca istih tih poreznih obveznika.

Sindikati su među rijetkima koji ne moraju objavljivati financijska izvješća

Osim toga, sindikati, kao i poslodavačke udruge, jedini su u zemlji, osim valjda tajnih službi, koji ne moraju objavljivati financijska izvješća.

Naime, ako imate malu firmu koja se bavi postavljenjem pločica u kupaonice i 100 tisuća kuna prihoda, morate objaviti financijsko izvješće koje svatko može pročitati na stranicama Financijske agencije, može vidjeti koliki su vam prihodi, rashodi i sve ostale vaše podatke. Ali ako ste sindikat koji vrti milijune, vaša izvješća su tajna iako ste organizacija koja ima ogroman utjecaj, što se vidi i po štrajku u školama koji traje već tjednima.

Ne, sindikati se ne financiraju samo iz članarina nego i iz naših džepova

Sindikalci smatraju da nisu dužni polagati javnosti račune, pa je tako Ribić u posljednji sukob s medijima ušao zbog svoje plaće čiji iznos ne želi otkriti. Rekao je samo da mu je plaća u rangu državnog tajnika u ministarstvu, što bi bilo između 15 i 18 tisuća kuna, no točan iznos ostao je nepoznat. Mnogi su stali u njegovu obranu tvrdeći da se sindikati financiraju iz članarina i da su sindikalne plaće stvar članova sindikata, a ne javnosti, no kada se uzme u obzir da svake godine stotine tisuća kuna iz proračuna sjedne na račun Nezavisnog sindikata znanosti i obrazovanja, onda ta priča više ne drži vodu.

Predsjednik Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Igor Radeka rekao je danas da Ribić o svojoj plaći ne smije govoriti jer mu je to zabranilo Upravno vijeće sindikata.

"Pitanje plaća uvijek se reciklira u situacijama štrajka. Nadležno tijelo Ribiću je zabranilo da sam iznosi podatke o svojoj plaći jer ju on sam ne određuje, već je određuje to tijelo", rekao je Radeka.

Kao što smo već spomenuli, osim što neće reći kolike su im plaće, sindikati su i u povlaštenom položaju kada su u pitanju financijska izvješća. Prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, članku 37., sindikati i udruge poslodavaca iz nekog razloga nisu dužni objaviti financijska izvješća - mogu, ali ne moraju.

Državna riznica otkriva istinu o proračunskim isplatama sindikatima

Prije četiri godine izvješća Ribićevog sindikata ipak su procurila u javnost i pokazala da zaista imaju zanimljivo poslovanje - tada su imali milijunske plasmane tvrtkama i ulaganja u cijelu paletu fondova. Danas, nažalost, ne možemo vidjeti takve stvari, ali se na stranicama Državne riznice mogu vidjeti isplate iz proračuna, pa tako i isplate sindikatima.

Ribićev sindikat tako je 2013. dobio 2,7 milijuna kuna, 2014. 875 tisuća kuna, pa 2015. 242 tisuće kuna, a 2016. 385 tisuća kuna. "Loša" je bila 2017. kada su dobili samo 41 tisuću, da bi se prošle godine opet popravili na 495 tisuća, a ove godine, koja još nije završila, isplate iznose 214 tisuća kuna.

Porezni obveznici su plaćali sindikalcima za rad u sindikalnim vijećima

Taj se novac isplaćivao uglavnom preko Ministarstva znanosti i obrazovanja te preko Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Upitali smo ih za što se točno taj novac isplaćuje, a iz Ministarstva znanosti i obrazovanja pojasnili su da je do 2014. godine na snazi bio kolektivni ugovor prema kojem je Ministarstvo tom sindikatu plaćalo za rad u sindikalnim vijećima.

“Naime, u članku 91. Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (NN 142/2010)  koji je prestao važiti 27. 3. 2014. bila su odredbe temeljem kojih se plaćalo Sindikatu. Isto se plaćalo od prosinca 1998. sukladno Sporazumu o naknadi za rad u sindikalnim vijećima od 8. prosinca 1998., sklopljenom između Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja i Ministarstva znanosti i tehnologije”, stoji u odgovoru Ministarstva.

U prijevodu na svakodnevni jezik: Porezni obveznici su plaćali sindikalcima rad u sindikalnim vijećima.

Iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava dio ovih isplata pojasnili su javljanjem na natječaj “Jačanje socijalnog dijaloga - faza III”, na koji se Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja prijavio s projektom “Osnaživanje sindikalnih kapaciteta za učinkovit i proaktivan socijalni dijalog” koji provodi u suradnji s Maticom hrvatskih sindikata, a vrijedan je oko 930 tisuća kuna.