970

To je taj pozdrav: Za dom – spremni

Ladislav Tomičić, kolumna za ''Novi list''

»Povodom predstojeće akcije izseljavanja Židova sa područja Nezavisne Države Hrvatske, odredilo je Zapovjedništvo Ustaške nadzorne službe voditelja redarstvenih mjera oko koncentriranja i smještanja izseljenika u privremena sabirališta upravitelja župske redarstvene oblasti g. Ivana Tolja, a u svrhu vođenja daljnje organizacije željezničkih transporta njihove odpreme i preuzeća nadstojnika židovskog odsjeka Ranateljstva za javni red i sigurnost g. Vinka Kűhnela.... Za dom spremni!«

»U najkraćem roku dostavite popis, tj. adrese svih preostalih Židova u Zagrebu ovome Zapovjedništvu, Tehnički odsjek, Zvonimirova 4.. Predmet smatrati vrlo žurnim. Za dom spremni!«

»Hrvatski narode! Došlo je vrijeme kada se možemo sastati u Slobodno i Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, da možemo slobodno govoriti, ono što nam je na srcu i duši... Hrvatski narode! Pozivamo te da dođeš i da čuješ riječ onih ljudi koji te nikada nisu izdali i koji nijesu prignuli svoju šiju pod krutim neprijateljem, a koji su ti i nadalje garancija da neće i sada pod bilo kakovim okolnostima dozvoliti da se ponovi robstvo i pljačka raznih srpskih i židovskih demokracija i plutokracija.... Za dom spremni!«

»Danas je izdan nalog Zapovjedništvu zatočeničkog logora »Danica« u Koprivnici da preprati u zatočenički logor u Lobor gradu slijedeće zatočenike: Bertu Baron, Ženiu Hercer, Dragicu Hercer, Ivanu Werner, Aleksandra Wernera, Hinka Wernera, Zvonka Wernera, Mariju Pichler, Ružicu Pichler, Hedvigu Tudiover... Za dom spremni!«

»Prije nekoliko dana imenovan sam povjerenikom kod gore označene tvrtke, a već dan iza toga odveden je u koncentracioni logor g. Miroslav Brichta, jedan od vodećih činovnika, te g. Željko Davidović, stručno izobraženi činovnik, a pred tri dana odveden je i vlasnik tvrtke g. Lavoslav Steiner s gospođom i kćerkom također u koncentracioni logor.

Danas su pak redarstveni organi odveli još jednog činovnika g. Rikarda Taussiga. Pošto nisam bio u mogućnosti dobiti do sada potpun pregled poslovanja te se nalazim u vrlo neugodnom položaju, pak stoga molim naslov, da bi izvolio povratiti mi u ured barem g. Rikarda Taussiga i osloboditi eventualne internacije g Miroslava Spitzera (Španića), suvlasnika tvrtke (...) da bih mogao barem s ovom dvojicom raditi na pregledu i preuzimanju posla, te njegovog održanja. Za dom spreman!«

»Savezno nalogu Ustaške nadzorne službe, odprtemčljeni su u sabirne logore prema priležećem iskazu Židovi /žene i djeca/ iz Visokog 62 osobe te iz Žepča i Begov Hana 42 osobe, ukupno 104 osobe. Ujedno je odpremljeno u logor Jasenovac iz Visokog šest osoba, a iz Žepča i Begov Hana osam osoba, ukupno 14 osoba, Židova /muškaraca/. U logor je otpremljeno ukupno 14 osoba, Židova /muškaraca/. Za dom spremni!«

»Izvješćujemo Vas da smo dana 20. o.m. primili i smjestili u naše logore 199 /stodevedesetdevet/ Židova. Prednje se dostavlja s molbom na nadležnost i daljnju upotrebu. Za dom spremni!«

»Potvrđuje se da je kolega Ing. Šimunić Vladko nacionalno neporočan te da se kao takav nije ogriešio o probitke hrvatskog naroda i Nezavisne Države Hrvatske. Ova potvrda izdaje mu se kao prilog molbi za namještenje kod Narodno-gospodarskog zavoda H.E.K.V.Š.. Za dom spremni!«

»Poziva se naslov da odmah da odmah izda shodnu odredbu područnomu Redarstvenom ravnateljstvu, Ravnateljstvu ustaškog redarstva..., da se najžurnije izvrši pritvaranje Židova i Srba-pravoslavaca, koji su bilo poznati već kao komunisti, bilo pa da su i malo sumnjivi da su skloni tome pokretu. Iste mjere valja poduzeti i prema komunistima katoličke ili muslimanske vjeroispovijesti, kao i drugih time, da se pridrže do daljnjega u pritvoru, dok Srbe i Židove ima se smjesta odpremati u zbiralište/konc. logor/Gospić. Za dom spremni!«

»Nadbiskupskom duhovnom stolu u Zagrebu! U savezu Vašeg dopisa od 17. listopada 1941., broj 17394, ovo Vam ministarstvo odgovara slijedeće: Pozdrav »Za dom - spremni!« uveden stegovnim propisima ima svoju svrhu u izgrađivanju mladeži. Kako se međutim taj pozdrav nikako ne kosi sa uobičajenim našim pozdravom »Hvaljen Isus i Marija«, djeca mogu slobodno pozdravljati tako u svakoj zgodi, osim u slučajevima kad je stegovnim propisima predviđen pozdrav »Za dom - spremni!« Nepodesno bi pak bilo oba pozdrava spojiti. U Zagrebu, 5. studenoga, Državni tajnik M. Veršić«

To je taj pozdrav: Za dom – spremni! To je, još gore od toga i - ništa drugo.