970

SVETISLAV BASARA - Ćevap sa ljudskim likom

Svetislav Basara, kolumna za dnevni list ''Danas''

Nema dana, a da me deo divnih, podfamoznih stvorenja ne optuži za kolaboraciju sa nenarodnim režimom – počinjem čak da sumnjam da je i Trio Fantastikus osnovao bot-servis – ali moja malenkost svakog dana sve te optužbe uredno kači na Sebastian Kurtz.

Da budem iskren – koliko su mi dodijale psihodelične, paranoične, bogme sve češće i shizofrenične vladajuće parade, akcije i govoranicije, toliko su mi se na glavu popele euromahalske jadikovke, ibrećenja i naricanja, tako da i jedne i druge uzimam u sve manjim dozama. Evo, prođe celih pet godina otkako ovde pišem da je za tehnologiju vladavine Njega Vrhovnog – za koju sam doskora mislio da je imrovizacija, a u kojoj sve više „prepoznajem“ sistem – sveopšte euromahalsko ibretenije, zgražavanje i distanciranje podjednako važno kao i kitajgorodsko oduševljavanje Visokim Likom i delom, a da je, recimo, Guzijan Jeremić – uzimam njegov primer, ali važi za sve opozicione personae dramatis – podjedako bitan stub režima, kao , da kažemo, Aleksanar III Martinović, s tim što je Guzijanov stub (u njegovoj optici) smešten sa pogrešne strane vlasti, masti i slasti.

Ovdašnja opozicija neprestano – a kako ćemo videti i namerno – ponavlja grešku na koju je vaktile onaj prozorljivi svetogorski monah upozoravao Grke kojima beše zinulo dupe za oslobođenjem od vekovnog ropstva. Da odbnovimo gradivo. Ljudi, braćo – govorio je (tačnije džaba krečio) dalekovidi kaluđer – nemojte dizati bune, nemojte si laskati, ne rušite vi Otomansku imperiju, ona se sama raspada, ukjučite li se “ trend“ ostaćete doveka u stanju buna, meteža i raspadanja.

Gledajte svoja posla, poučavao je drevni monah, sačekajte malo, nek se carstvo raspadne, pa tek onda pravite državu, natenane, kako Bog zapoveda, a ne kako zapovedaju hajduci, koji su u to ime od monaha napravili hajdučki ćevap.

Iz gorenavedenog proizilazi da srpska opozicija (izlizane li reči) postupa isto kao devetnaestovekovni ustanici (svih boja, ne samo grčke) koji su privideli da se Otomansko carstvo raspada zato što se oni „bune“ (još izlizanija reč) ne uspevajući u naivnosti da dokonaju da se oni bune zato što se carstvo raspada.

Sada dolazimo in medias res, kako se to stručno kaže. OVO čemu prisustvujemo (i u čemu životarimo) u stvari je terminalna faza raspadanja mitološkog srpskog carstva zasnovanog na halucinacijama, grandomaniji i lopovlucima sledstveno svi oni koji se „bune“ postaju integralni deo tog raspadanja, a to što im je neudobnije od onih koji raspadanju priviđaju kao uspon, nije ni od kakvog značaja za istoriju i život.

Drugim rečima – umesto što histerično lovi Vrhovne pizdarije i greške – koje Vrhovno Biće uopšte i ne krije, naprotiv, ponosi se njima – Euromahali bi bilo pametnije da počne gledati svoja, ne Vrhovna posla. Od tog posla, međutim, teško da će nešto biti. Evo zašto. Zato što i opozicija hoće da gleda svoja posla, na isti načina na koji i Vrhovni, samo sa ljudskim likom.