970

Prije 77 godina su četnici, ustašama pred očima, počinili jedan od najvećih pokolja

1. 10. 1942. godine, prije 77 godina, združene snage talijanske vojske i četnika popa Momčila Đujića izvršile su pokolj nad hrvatskim pučanstvom Gata u zaleđu Omiša, gdje je 1. listopada 1942. godine ubijeno 96 osoba, od kojih osmero djece, a selo je spaljeno.

Jedan od najvećih pokolja dogodio se usred NDH, i to ustašama pred očima. Naime, u obližnjem Omišu bilo je središte Velike župe Cetina. Četnici su došli upravo iz tog smjera, a snage NDH nisu ništa učinile kako bi se pokolj spriječio.

Jedan od rijetkih koji su preživjeli taj krvavi četnički pohod bio je tada 9-godišnji Andrija Pivčević. Četnici su ga izboli na devet mjesta, ali je čudom preživio. Upravo je on bio jedan od glavnih svjedoka na suđenju Draži Mihailoviću 1946. godine u Beogradu.

"Pet uri san se pravija da san mrtav. Leža san pokriven leševima. I odjedanput se leš do mene diga, kad vidin Miju Bašića koji je isto glumija da je mrtav. Nekih pesto metara san moga odat, a onda san, kad mi se iscidila krv, lega. Tu me naša Mijo Očašić koji mi je da tri kacijole mlika da se okripin i odveja me materi s kojon san doša do naše kuće di mi je mrtav leža otac i još njih pet, šest", pričao je Andrija 2012. godine za Slobodnu Dalmaciju.

"Na suđenju u Domu garde na Topčideru, protiv Draže smo svidočili ja i Marija Borovac kojoj su zaklali muža i sina. Tri smo dana bili u Beogradu, iako je samo suđenje trajalo, čini mi se, tri miseca, a Draža se branija da je za sve kriv Momčilo Đujić i da on ništa nije zna", pričao je Pivčević tada.

U međuvremenu je sud u Beogradu poništio ovu presudu iz srpnja 1946. kojom se Mihailovića osuđuje na smrt. Draža Mihailović tako je sredinom 2015. godine proglašen nevinim, odnosno rehabilitiran je, što je samo nastavak srpske revizionističke politike kojom se četničke zločince pokušava prikazati kao borce protiv fašista i nacista, a ne kao njihove saveznike, što su realno bili.