970

Ravnatelj Klaićeve liječnicima daje da rade u privatnoj poliklinici njegove žene

Ministar zdravstva Milan Kujundžić prije godinu dana smijenio je ravnatelja Klinike za dječje bolesti Zagreb, dr. Zorana Bahtijarevića jer nema status profesora ili docenta, a za novog ravnatelja imenovan je prof. dr. Goran Roić, čija je supruga vlasnica privatne Poliklinike za dječje bolesti Helena, koja s Klaićevom ima sklopljene ugovore o suradnji. Prof. Roić tako svojim zaposlenicima izdaje odobrenja za rad u privatnoj poliklinici svoje supruge, koja je također prije radila u Klaićevoj.

Radi li se ovdje o sukobu interesa? Ne. Barem ako se pogleda natječaj koji je Klaićeva raspisala za izbor ravnatelja, a prema kojem kandidati za tu poziciju moraju donijeti izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da nisu u sukobu interesa, odnosno da nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu prihvatnu zdravstvenu ustanovu te da nemaju u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima Klinika za dječje bolesti Zagreb ima poslovni odnos. Kao uvjet je navedeno i da kandidat za ravnatelja nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela Klinike za dječje bolesti Zagreb, kao ni njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj.

Roić nigdje nije naveden kao suvlasnik poliklinike pa je tako sve po zakonu.

I sam je radio paralelno u Klaićevoj i kod supruge

Prema podacima iz sudskog registra, Andrea Cvitković Roić, odnosno tada Andrea Cvitković Kuzmić, osnovala je 2005. godine Polikliniku za dječje bolesti Helena i od tada je ondje ravnateljica. Od 10. lipnja 2014. u sudskom registru je upisana kao Andrea Cvitković Roić, također kao osnivač i ravnatelj iste poliklinike. Osim toga, u sudskom registru je navedena i kao jedini osnivač i direktor tvrtke HELENA PLUS d.o.o. za usluge od 14. siječnja 2011. te kao jedini osnivač i direktor Poliklinike za pedijatrijsku medicinu HELENA duo d.o.o. za zdravstvenu djelatnosti od 25. svibnja 2011.

U njenoj je poliklinici radio i njen suprug, prof. dr. Goran Roić, koji je paralelno radio i u Klaićevoj, gdje se zaposlio 1993. godine. Međutim, i prof. Roić i njegova supruga prof. dr. Andrea Cvitković Roić odgovorili su nam da on ne radi u Poliklinici Helena otkako je postao ravnatelj Klaićeve. Ona nam je odgovorila da Klaićeva ima sklopljene ugovore s Poliklinikom Helena.

"Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti zdravstveni radnik može uz odobrenje poslodavca za svoj račun sklopiti posao iz svoje zdravstvene djelatnosti uz prethodno sklopljeni ugovor o međusobnim pravima i obvezama između poslodavca i druge zdravstvene ustanove. Prema tom zakonu Poliklinika za dječje bolesti Helena, koja zadovoljava sve ostale zakonske uvjete, ima sklopljene Ugovore o suradnji s KBC Zagreb, KB Sestre Milosrdnice, Klinikom za zarazne bolesti Zagreb, Domom zdravlja Zagreb Istok i Klinikom za dječje bolesti Zagreb u kojima rade naši vanjski konzultanti iz područja pedijatrijske medicine. kod nas se liječe djeca iz cijele regije tako da surađujemo s brojnim državnim i privatnim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu, pa tako i s Klinikom za dječje bolesti Zagreb. Prof.dr.sc. Goran Roić od imenovanja na mjesto ravnatelja Klinike za dječje bolesti ne radi u Poliklinici za dječje bolesti Helena", odgovorila nam je prof. dr. sc. Andrea Cvitković Roić.

Ravnatelj Klaićeve: Sve je po zakonu

Isto nam je rekao i ravnatelj Klaićeve.

"Po imenovanju na mjesto ravnatelja Klinike za dječje bolesti Zagreb, sukladno Zakonskoj regulativi (Zakon o zdravstvenoj zaštiti), ne radim i nemam ugovor za eventualni rad u drugim zdravstvenim ustanovama. Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti zdravstveni radnik može uz suglasnost poslodavca sklopiti posao iz svoje zdravstvene djelatnosti uz prethodno sklopljeni ugovor o međusobnim pravima i obavezama između poslodavca i druge zdravstvene ustanove. Dio djelatnika Klinike koristi ovu zakonsku mogućnost, a Klinika ima potpisane ugovore o međusobnim pravima i obavezama sa svim javnim kao i privatnim zdravstvenim ustanovama u kojima se taj rad ostvaruje, kao i sa svim djelatnicima koji koriste ovu zakonsku mogućnost", stoji u odgovoru ravnatelja Klaićeve Gorana Roića, koji nam, pak, nije napisao da je privatna zdravstvena ustanova s kojom surađuje u vlasništvu njegove supruge.

Prof. Roiću ovo je drugi mandat na toj funkciji jer je već obnašao dužnost ravnatelja Klaićeve od 2007. do 2010. godine.

Bivša šefica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, a sada predsjednica stranke Start, Dalija Orešković smatra da je u ovom primjeru nedvojbeno da se isprepliću ovlasti koje ima ravnatelj Klaićeve s poslovnim interesom privatne poliklinike svoje supruge.

Dalija Orešković: Moguće je da postoje i elementi zlouporabe položaja i ovlasti

"Stoga se opravdano može sumnjati da ovom slučaju javni interes nije dobro zaštićen. Moguće je da postoje i elementi zlouporabe položaja i ovlasti, no to bi se moglo preispitivati samo ukoliko bi protiv ravnatelje bila podnesena odgovarajuća kaznena prijava. Za takvu bi prijavu bili potrebni uvjerljivi argumenti, podaci i dokazi, a s obzirom na nedovoljnu transparentnost i nedostupnost podataka koji bi trebali bi javni to na žalost nije moguće", rekla je za Index Dalija Orešković.

Navodi kako je osnovni problem što ravnatelji bolnica i drugih zdravstvenih ustanova u državnom vlasništvu nisu dužnosnici i nisu obuhvaćeni Zakonom o sprječavanju sukoba interesa ni nadležnošću Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa.

"I zato stvarne situacije sukoba interesa u kojima se ravnatelji zdravstvenih ustanova često nalaze, nitko ne kontrolira niti rješava. Inače, ovo je samo jedna od bolnica, a takvih je puno, kao što je puno i drugih javnih ustanova koje troše javni novac, a u odnosu na koje ne postoji odgovarajuća kontrola kako se tim tijelima upravlja. I kad se govori o kapilarnoj rasprostranjenosti koruptivne i klijentelističke mreže, onda se pri tome misli na sve ove situacije koje su gotovo svakodnevna praksa, a o kojima niti jedna državna institucija ne vodi dovoljno računa i to najčešće zato što u zakonima nisu propisana dobra rješenja", objasnila je Orešković.

Ističe kako je već ukazivala na potrebu da bi svi oni koji su postavljeni na funkcije i upravljaju javnim novcem trebali imati obavezu podnošenja imovinske kartice.

"Trebali bi biti stavljeni pod čvrsta i jasna pravila i pod preventivni nadzor s ciljem prevencije korupcije. To bi značilo značajno proširenje kruga dužnosnika odnosno osoba koje se stavljaju pod određena pravila i nadležnost povjerenstva kao tijela, što bi značilo da se i tom tijelu trebaju povećati ovlasti i kapaciteti za provedbu zakona. Već je dugo područje borbe protiv korupcije u svojoj silaznoj putanji, a posljedica je takvog odnosa politike koju provodi aktualna vlast, vidljive su u svim ovim aferama kojima dnevno svjedočimo, a javnost je s njima zasićena, zagađena i demoralizirana", rekla je Orešković.